Monday, December 27, 2010

MTGC CIRCULAR : HOMESTAY PACKAGES AND LICENSING

Sent: Fri, 24 December, 2010 23:23:52

Dear All,

MoTour has issued a circular reminder to MTGC and all other tourism industry stakeholders as follows:

".......sejak akhir-akhir ini banyak pihak telah menyalahgunakan program homestay dengan memprosikan pakej penginapan "homestay" yang tidak berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Ini telah menimbulkan pelbagai isu dan aduan yang telah menjejaskan imej program homestay. Selaras dengan langkah bagi memastikan kualiti perkhidmatan dan kemudahan di homestay adalah memenuhi standard yang ditetapkan, maka aktiviti mempromosi dan menjual pakej pelancongan program homestay perlu dilaksanakan kepada homestay-homestay yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan sahaja.

Sehubungan itu, pihak Tuan boleh mendapatkan senarai homestay-homestay yang berdaftar dengan Kementerian ini dengan merujuk ke laman web http://www.go2homestay.com/.

Kerjasama dan perhatian Tuan dalam perkara ini amatlah dihargai."Thanks

Diana Lee
Executive Secretary, MTGC